Reklamni i prezentacijski sustavi

UREÐENJE I OPREMA SAJAMSKIH ŠTANDOVA • OPREMA – TISAK – MONTAŽA

legion crni pult

DISPLAY SUSTAVI

– RollUp-ovi
– Promo pultevi i promotivni stolići
– Pop Up stalci (reklamni zidovi)
– “A” stalci
– okviri za plakate i reklame
– nosači reklama

DIGITALNI TISAK
MONTAŽA
IZRADA STALAKA